Home Biohacking

Zde najdete odkaz na PDF soubor z přednášek o Home Biohackingu. Soubor je bez hlasového doprovodu.

Související příspěvky