Zdravé domy

25 pravidel stavební biologie pro zdravé bydlení

Stavební materiály a ochrana proti hluku
 1. Použití přírodních stavebních materiálů
 2. Neutrální nebo příjemné vůně bez přítomnosti jedovatých látek
 3. Použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou
 4. Ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka
Vnitřní prostředí
 1. Přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost)
 2. Nízká a rychle klesající vlhkost v novostavbě
 3. Vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací
 4. Optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti
 5. Vysoká kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně
 6. Preference sálavého tepla pro vytápění
 7. Zachování přirozených radiačních polí
 8. Omezení umělých elektromagnetických polí
 9. Maximální omezení plísní, bakterií, prachu a dalších alergenů
Životní prostředí, energie a voda
 1. Minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů
 2. Výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, eliminace využívání nedostatkových nebo rizikových surovin
 3. Zásada nezhoršování životního prostředí
 4. Zajištění nejvyšší možné kvality pitné vody
Prostorové uspořádání
 1. Zohlednění principů harmonických rozměrů, proporcí a forem
 2. Preference denního světla, případně umělého osvětlení s barevností odpovídající přírodním podmínkám
 3. Využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření a zařizování interiéru
Stavební pozemek
 1. Výběr stavebního pozemku bez přírodních či uměle vytvořených rušivých vlivů
 2. Umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku
 3. Přirozená, decentralizovaná výstavba sídel v prostředí obklopeném zelení
 4. Budování osídlení, které respektuje individuální přístup, potřeby rodiny a důležitost přímého spojení s přírodou
 5. Výstavba, která nezpůsobuje negativní sociální dopady

Místo pro Vaše dotazy:

Kontakt