Zdravé domy

Celistvým pohledem na vztah mezi člověkem a jeho obydlím se zabývá stavební biologie.

Celistvým pohledem na vztah mezi člověkem a jeho obydlím se zabývá stavební biologie, která vznikla před více než třiceti lety v Německu. Má interdisciplinární charakter, do něhož se promítá řada různých specializací jako je např. architektura, ekologie, psychologie a sociologie. Při výstavbě domů je důležité nejenom stavět podle obecně platných kritérií, ale také brát v úvahu další faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují. Profesor Anton Schneider z Institutu stavební biologie a udržitelnosti IBN stanovil 25 pravidel pro zdravé bydlení:

Stavební materiály a ochrana proti hluku

 1. Použití přírodních stavebních materiálů
 2. Neutrální nebo příjemné vůně bez přítomnosti jedovatých látek
 3. Použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou
 4. Ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka

Vnitřní prostředí

 1. Přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost)
 2. Nízká a rychle klesající vlhkost v novostavbě
 3. Vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací
 4. Optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti
 5. Vysoká kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně
 6. Preference sálavého tepla pro vytápění
 7. Zachování přirozených radiačních polí
 8. Omezení umělých elektromagnetických polí
 9. Maximální omezení plísní, bakterií, prachu a dalších alergenů

Životní prostředí, energie a voda

 1. Minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů
 2. Výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, eliminace využívání nedostatkových nebo rizikových surovin
 3. Zásada nezhoršování životního prostředí
 4. Zajištění nejvyšší možné kvality pitné vody

Prostorové uspořádání

 1. Zohlednění principů harmonických rozměrů, proporcí a forem
 2. Preference denního světla, případně umělého osvětlení s barevností odpovídající přírodním podmínkám
 3. Využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření a zařizování interiéru

Stavební pozemek

 1. Výběr stavebního pozemku bez přírodních či uměle vytvořených rušivých vlivů
 2. Umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku
 3. Přirozená, decentralizovaná výstavba sídel v prostředí obklopeném zelení
 4. Budování osídlení, které respektuje individuální přístup, potřeby rodiny a důležitost přímého spojení s přírodou
 5. Výstavba, která nezpůsobuje negativní sociální dopady

Místo pro Vaše dotazy:

Kontakt