Stavební biologie bývá charakterizována
jako věda o celostních vztazích mezi člověkem,
jeho obydlím a okolím. Pokusíme-
li se povahu této disciplíny přiblížit
etymologickým výkladem německého
termínu Baubiologie, tak se jedná o složeninu
německého Bau (stavba, dům)
a řeckých pojmů bios (tvořivá a životní síla)
a logos (slovo, myšlení, pojem, zákon)….

Pokračování článku pro časopis Domov naleznete zde:

Zde naleznete článek pro