Slaměné domy

straw
Fotogalerie


Nejstarší stavby ze slaměných balíků
pochází z konce 19. století a byly postaveny v Nebrasce. Vývoj těchto staveb začal s využíváním balíkovacích strojů. Protože v oblasti bylo málo dřeva, balíky se začaly používat v tzv. samonosném systému (Nebraska style), teprve o čtvrtstoletí později se začalo s využíváním dřevěných konstrukcí a slámou jako výplní. Tato druhá varianta je také nejvíce rozšířena. Je zajímavé, že ve Velké Británii, kde je nedostatek dřeva, dávají v současnosti přednost samonosné konstrukci.  

Od konce sedmdesátých let došlo v Americe k znovuobjevení slaměných staveb. Po nějaké době se stavby rozšířily také do Evropy. Aby se tento materiál mohl běžně používat, bylo provedeno mnoho testů tepelné vodivosti, požární klasifikace, zatížitelnosti jak na národních tak i evropských úrovních.

 

Vlastnosti slámy

Součinitel tepelné vodivosti (kolmo ke stéblům)  λR = 0,052
Součinitel tepelné vodivosti (podélně ke stéblům)  λR = 0,08
(Jsou uvedeny hodnoty přípustné pro výpočet, skutečná hodnota je cca o 20% nižší)

 Faktor difúzního odporu µ = 2
Požární klasifikace výrobku B-2, normálně hořlavý (Dle EN – E, stejně jako polystyren)
Požární odolnost F30 – F90 (oboustranná hliněná omítka 3 cm přímo na slámu)
Měrná hmotnost balíku min. 90 - 110 kg/m3

 V Německu bylo vydáno tzv. obecné stavební osvědčení (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-23.11-1595), kde jsou uvedeny veškeré podmínky nutné pro projektování a stavbu ze slaměných balíků.

 

Download
Konstrukce vícepodlažního domu (pdf, německy)
Pasivní slaměný dům v Tattendorfu (pdf, německy)
Dům budoucnosti S-Haus (pdf, německy)
Slaměné domy v Rakousku (pdf, německy)
Dům budoucnosti – závěrečná zpráva (pdf, německy)
Brožura – S-Haus (pdf, německy)
Strawbale Odyssey (pdf, anglicky)
Informační průvodce stavěním ze slámy – Amazon Nails (pdf, anglicky)
Studie slaměných domů (pdf, německy)
Technické informace - Evropa (pdf, německy)

 


FASBA – Sdružení stavitelů ze slámy (Německo)
Úvod
Slaměné balíky
Mikrobiologická citlivost balíků
Komprimace balíků
Omítky
Konstrukce vícepodlažního domu
Všeobecné stavební osvědčení I
Všeobecné stavební osvědčení II
Všeobecné stavební osvědčení III
Všeobecné stavební osvědčení IV
Požární odolnost F90
Požární klasifikace B2
Měření prostupu tepla

Zajímavé odkazy
www.fasba.de
www.baubiolgie.at
www.strawbalefutures.org.uk
www.baubiologie.de
www.siebenlinden.de