Nízkoenergetické a pasivní domy

Faktory ovlivňující celkovou spotřebu energií v nízkoenergetických a pasivních domech: 

 1. Velikost budovy - účelnost
 2. Tvar budovy kompaktnost a členitost, A/V,
 3. Druh pozemku, umístění budovy, orientace podle světových stran, doprava
 4. Typ obvodových konstrukcí - obvodový plášť, střecha, podlaha
 5. Velikost prosklených ploch a kvalita zasklení
 6. Vliv tepelných mostů, kondenzace vodních par, vzduchotěsnost
 7. Optimálně zvolená otopná soustava 
 8. Příprava teplé užitkové vody
 9. Zajištění výměny vzduchu
 10. Vnitřní tepelné zisky - el. přístroje, člověk
 11. Pasivní solární zisky - energie slunce přes okenní otvory, jižní prosklené plochy, letní tepelná ochrana
 12. Spotřeba elektrické energie u všech spotřebičů v domácnosti
 13. Počet uživatelů - doplňující vztažná jednotka na m2
 14. Způsob užívání budovy v praxi

Nízkoenergetický dům - roční měrná potřeba tepla na vytápění < 50 kWh/m2a 

Pasivní dům < 15 kWh/m2a 

    celková potřeba primární energie < 120 kWh/m2a

    celková neprůvzdušnost n50 < 0,6 -1 h

    součinitel prostupu tepla < 0,15 W/m2K

Současné novostavby 80-140 kWh/m2a

Starší domy > 200, 300 kWh/m2a