David Eyer

Mým záměrem je navrhovat domy, které jsou živé.

Ing. David Eyer, Ph.D.

Designer

V roce 2002 jsem absolvoval obor stavbní biologie na Institutu stavební biologie a ekologie v Neubeuernu (IBN). Je to specializace, která se zabývá celostním vztahem člověka a obytného prostředí. V témže roce jsem se stal partnerem akad. arch. Oldřicha Hozmana ve Studiu ARC, kde jsem navrhoval konstrukce s použitím ekologických stavebních materiálů. Jsem také projektovým manažerem ve společnosti MAITREA a.s., kde zodpovídám za ekologickou výstavbu. Příležitostně publikuji a přednáším o stavební biologii. Jsem členem sdružení Ekodům a zakládajícím členem INTBAU Czechia. V roce 2017 jsem získal titul Ph.D. na fakultě architektury VUT v Brně.